آدرس و شماره تماس برای ارتباط با مجله فرهنگی هنری گلبانگ

آدرس : ایران - اصفهان - خانه اصفهان - خیابان گلخانه - سه راه ماه فرخی - پلاک 66 - موسسه فرهنگی هنری بسته نگار سپاهان - کدپستی: 18493-81948

34203004 (31) (98+)

34203005 (31) (98+)

34203006 (31) (98+)

تماس (سردبیر): 09903337348 (دکتر شهرزاد احمدپور)

ساعت های تماس: صبح ها 13-9