دوفصلنامه فرهنگی هنری گلبانگ

به موجب ماده 13 قانون مطبوعات مصوب مجلس شورای اسلامی پروانه انتشار رسانه الکترونیک - غیربرخط گلبانگ در زمینه فرهنگی هنری به زبان فارسی و ترتیب انتشار دوفصلنامه به نام موسسه ی فرهنگی هنری بسته نگار سپاهان در تاریخ 1400/12/16 به شماره ثبت 80325 از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر گردید.
دوفصلنامه فرهنگی هنری گلبانگ با دسترسی آزاد در اختیار علاقه مندان پژوهشگران است. فایل تمامی مقالات به شکل پی دی اف در تارنمای این نشریه قرار خواهد گرفت و مراجعه کنندگان می توانند به شکل رایگان از آن استفاده و با ذکر منبع منتشر نمایند.

سال آغاز انتشار: 1396 (چاپی ـ دوره قدیم)
سال آغاز انتشار: 1401 (الکترونیک غیربرخط ـ دوره جدید)
وضعیت انتشار: الکترونیک غیربرخط
تناوب انتشار: دوفصل نامه
زبان نشریه: فارسی
سامانه همانندجویی: سامانه مشابه‌یاب سمیم نور
دوره انتشار: دوفصل‌نامه
شاپا الکترونیکی: 7913-ISSN 2980

نوع مقالات دریافتی: حوزه فرهنگ و هنر و مقالات مرتبط میان رشته‌ای
نوع داوری: دو سو ناشناس
درصد پذیرش: حدود 25 درصد
بازه زمان بررسی اولیه: حداکثر 72 ساعت
میانگین زمان داوری: حداکثر 20 روز
روش مأخذنویسی: APA ویرایش هفتم

هزینه پذیرش: رایگان
هزینه‌ی انتشار مقاله در صورت پذیرش در سال 1401:
آزاد: 250000 تومان
دانشجویی: 200000 تومان

کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: 80325
ایمیل نشریه: info@golbangmag.com

مقالات شماره جاری

جلد1، شماره4، پاییز و زمستان 1402، صفحه 1 الی ؟؟؟

بررسی و جایگاه پوشاک وهنر پارچه در جامعه شناسی طبقات اجتماعی در عهد قاجاریه

سیمین حسین خانی

علی محمودی عالمی

 

تحلیل عناصر نمادین ونشانه های تصویری دیدار زال ورودابه در نگارگری ایرانی

وحیده استوار
سید محمد مهرنیا

منسوجات ضد اشعه

ریحانه فتاحیان
حسین خانی