اهداف و چشم انداز

فصلنامه فرهنگی هنری گلبانگ به منظور تحقق وظایف تاکید شده در اساسنامه خود و نیز تلاش برای گسترش، پیشبرد و ارتقای سطح علم در جامعه و به‌ویژه فراهم آوردن بستر مناسب به منظور تبادل اطلاعات فرهنگی و نظریه‌های علمی ـ پژوهشی از یک سو و از سوی دیگر اشاعه این نتایج و دیگر دستاوردهای تحقیقاتی در کشور، اقدام به چاپ و نشر فصلنامه علمی ـ پژوهشی «مطالعات فرهنگ - ارتباطات» می‌نماید.

هدف از چاپ و انتشار فصلنامه علمی - پژوهشی «مطالعات فرهنگ - ارتباطات» به این شرح است:

1. ثبت و نشر نتایج تحقیقات در زمینه فرهنگ، هنر و ارتباطات؛

2. کمک به ارتقای سطح پژوهش و نهادینه کردن آن در کشور؛

3. کمک به تولید و نشر علم به منظور ارتقای سطح فرهنگ، دانش علمی متخصصان، کارشناسان و سایر علاقه‌مندان به موضوعات مختلف فرهنگی، هنری و ارتباطی مرتبط با جامعه؛

4. کمک به مسئله‌یابی و حل مسائل علمی در ارتباط با تنگناهای توسعه فرهنگی، هنری و ارتباطی کشور؛

5. انتشار به موقع یافته‌های جدید پژوهشی در زمینه فرهنگی، هنری و ارتباطی به منظور گسترش مرزهای دانش.

محورهای موضوعی فصلنامه فرهنگی هنری «گلبانگ» بدین قرار است:

فرهنگ، ارتباطات و جامعه؛
فرهنگ و ارتباطات در عصر تحولات فناورانه؛
رسانه‌ها (سنتی و مجازی)، فرهنگ، ارتباطات و جامعه؛
سیاستگذاری ملی ارتباطی، فرهنگی و رسانه‌ای؛
فرهنگ، بازی‌های رایانه‌ای و زندگی روزمره؛
شبکه‌های اجتماعی و تعامل یا تقابل با رسانه‌های سنتی؛
اخلاق حرفه‌ای در حوزه رسانه‌ها و ارتباطات؛
سواد رسانه‌ای، سواد فرهنگی و سواد اطلاعاتی در عصر رسانه‌های دیجیتال؛
فرهنگ، ارتباطات، رسانه‌ها و سبک زندگی؛
تحولات جهانی در حوزۀ فرهنگ، ارتباطات و رسانه و
كليه حوزه هاي مرتبط با فرهنگ و هنر و علوم ميان رشته اي حوزه هاي فوق