20 آذر 1401

کارگاه آموزش عکاسی با موبایل

    عنوان: کارگاه آموزش عکاسی با موبایل عنوان نشست علمی: کارگاه آموزشی برگزارکننده / برگزارکنندگان: دومین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج فرهنگ و هنر ایران تاریخ شروع: ۱۴ […]