فرآیند پذیرش مقاله

الف)  فرايند ارزيابي مقاله

مقاله پس از دريافت مقاله از طريق سامانه، نخست در بخش اجرايي نشريه اصالت آن مورد بررسي قرار مي‌گيرد، سپس در هيئت تحريريه بررسي و ارزيابي اوليه مي‌شود. در صورت داشتن شرايط لازم، براي داوران ارسال مي‌گردد. پس از وصول ديدگاه‌ها و نظرات دو تن از داوران، نتايج و امتيازات کسب شده در هيئت تحريريه مطرح مي‌شود. در صورت کسب امتياز لازم و کافي و پذيرش آن، در نوبت چاپ قرار مي‌گيرد.

بازه زماني: بررسی اولیه ظرف مدت 72 ساعت بررسی می‌شود و پس از تأیید اولیه سردبیر به داوران تخصصی ارسال می‌گردد. فرایند داوری حدود 20 روز  است که ارزیابی مجدد و اصلاحات مجدد به فرایند اضافه می‌شود.

سرقت ادبی: جهت پیشگیری از سرقت ادبی از نرم‌افزار سمیم نور استفاده می‌شود.

هزینه داوری و چاپ مقالات: مقالاتي که پس از طی‌کردن فرایند داوري مورد پذيرش قرار بگيرند، براي مقالات دانشجويان 2000000 ريال و افراد غیردانشجو 2500000 ريال، بابت هزينه‌هاي ارزیابی و ويراستاري مقالات دريافت مي‌كند.

فایل‌هایی که در زمان ثبت‌نام نویسنده مسئول باید در سامانه بارگذاری کند:

 1. فایل اصلی مقاله
 2. فایل تعهدنامه و عدم تعارض (جهت دريافت اين فرم اينجا را کليک نماييد)

ب) راهنماي نويسندگان

شرايط

 1. مقالات داراي محتوي تحقيقي ـ تحليلي، ساختار منطقي، انسجام محتوايي، و مستند و مستدل بوده و با قلمي روان و رسا به زبان فارسي نگارش يافته باشند.
 2. مقالات دنباله‌دار نـباشند و حجم آنها (حداقل 4000 و حداكثر 8000 كلمه) تنظيم گردد.
 3. مقالات، نبايد به‌عنوان بخشي از كتاب، يا به‌عنوان مقاله چاپ شده باشند.
 4. مقالات ترجمه‌اي تنها در صورت داشتن نقد مورد ارزيابي قرار خواهند گرفت.

ساختار

 1. چكيده مقاله: (حداقل 150 و حداكثر 180 كلمه) شامل: بيان مسئله، هدف پژوهش، روش و چگونگي پژوهش و اجمالي از یافته‌های مهم پژوهش
 2. کلیدواژه‌ها: شامل حداكثر 7 واژه كليدي.
 3. مقدّمه مقاله، شامل تعريف مسئله، پيشينه اجمالي پژوهش، ضرورت و اهميت طرح، جنبه نوآوري بحث، سؤالات اصلي و فرعي.
 4. در سامان‏دهي بدنة اصلي مقاله، يكي از شرايط زير لازم است: الف ـ ارائه‌کننده نظريه و يافته جديد علمي؛ ب ـ ارائه‌کننده تقرير و تبيين جديد از يك نظريه؛ ج ـ ارائه‌کننده استدلال جديد براي يك نظريه؛ د ـ ارائه نقد جامع علمي يك نظريه.
 5. نتيجه‌گيري: بيانگر یافته‌های تفصيلي تحقيق است كه به‌صورت گزاره‌های خبري موجز بيان می‌گردد.
 6. فهرست منابع: (اعم از فارسي، عربي، و لاتين) كه به شكل بايد تنظيم گردد:

ـ نام خانوادگي و نام نويسنده، سال نشر، نام كتاب، ترجمه يا تحقيق، نوبت چاپ، محل نشر، ناشر.

ـ نام خانوادگي و نام نويسنده، سال نشر، «عنوان مقاله»، نام نشريه، شماره نشريه، صفحات ابتدا و انتهاي مقاله.

 1. ارجاعات، بايد بين ‌متني باشند: (نام خانوادگی، سال نشر، جلد، صفحه)